Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Biznes > Zezwolenie – czym się różni do koncesji?

Zezwolenie – czym się różni do koncesji?

Zezwolenie jest podobnie jak koncesja jednym z aktów administracyjnych. Niemniej jednak zezwolenie w odróżnieniu od koncesji dotyczy innych rodzajów działalności. Poprzez wydanie zezwolenia organ administracji publicznej uprawnia wnioskodawcę do podjęcia i wykonywania określonej działalności gospodarczej. Zezwolenie jest wydawane wówczas, gdy organ administracji publicznej po zbadaniu wszystkich przewidzianych prawem warunków stwierdzi, że zarówno wymogi formalne (np. właściwie wypełniony wniosek), jak i materialne (np. posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniego miejsca do składowania odpadów) zostały spełnione. Jedną z różnic między zezwoleniem a koncesją jest również związek z posiadaniem monopolu przez państwo. Koncesja dotyczy działalności objętej monopolem państwa, natomiast zezwolenie nie.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.