Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Wynagrodzenie pracownika

Wynagrodzenie pracownika

Wynagrodzenia są wydatkami pieniężnymi poniesionymi przez pracodawcę za opłacenie wykonywania pracy przez osoby fizyczne. Do wynagrodzeń nie możemy zaliczyć wypłaty ze środków ubezpieczenia społecznego, zasiłków chorobowych, wartości świadczeń rzeczowych na przykład wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalentu pieniężnego za zużyte narzędzia podczas wykonywania pracy. Rekompensaty, które są wypłacane pracownikom można uznać za składnik wynagrodzenia, który wchodzi w koszty wykonywanej działalności. Przedsiębiorstwa stały się płatnikiem podatków dlatego mają obowiązek pobierania zaliczek od wynagrodzeń oraz roczne rozliczanie podatku od pracowników. Wynagrodzenie moż być płatne z dołu lub z góry. Niezmienny poziom wynagrodzeń wynika bezpośrednio z efektów pracy pracownika lub zespołu pracowników. Czynnikami, które wpływają na wielkość wynagrodzenia są między innymi efekty pracy oraz jej jakość.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.