Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Warunki prowadzenia działalności bankowej

Warunki prowadzenia działalności bankowej

Podmiot, który zamierza prowadzić na rynku finansowym w Polsce działalność bankową musi najpierw uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Wydanie zezwolenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Można wyróżnić warunki kapitałowe, personalne i organizacyjne oraz czwarty warunek dotyczący uczestnictwa w krajowym systemie gwarantowania depozytów. W Polsce jego rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warunki kapitałowe dotyczą posiadania przez bank własnych wydzielonych funduszy oraz kapitału założycielskiego. Minimalna kwota kapitału wynosi 5 mln euro. Warunki personalne dotyczą członków zarządu, którzy będą sprawowali faktyczny zarząd nad działalnością banku. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład zarządu powinny posiadać odpowiednie doświadczenie oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Poza tym, konieczne jest też zapewnienie odpowiedniego statusu akcjonariuszom lub udziałowcom. Przysługujące im uprawnienia powinny zapewniać ostrożne zarządzanie bankiem. Warunki organizacyjne dotyczą natomiast siedziby i programu działalności. Instytucja kredytowa powinna posiadać siedzibę w państwie pochodzenia. Program określa rodzaje wykonywanych czynności i jego strukturę.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.