Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Gospodarka > Umowa restrukturyzacyjna – co to jest?

Umowa restrukturyzacyjna – co to jest?

Umowa restrukturyzacyjna została uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Polega ona na tym, że konsument zawiera umowę o kredyt, która przewiduje:
– odroczenie płatności
– zmianę sposobu płatności
Umowa restrukturyzacyjna może przewidywać oba rozwiązania, albo tylko jedno z nich. Należy dodać, że drugą stroną umowy może być nie tylko kredytodawca, ale także pośrednik kredytowy. Zarówno odroczenie płatności, jak i zmiana sposobu spłaty następują w przypadku, gdy konsument nie spłaca kredytu w terminie. Ustawodawca nałożył na kredytodawcę i pośrednika obowiązek informacyjny względem konsumenta. Polega ona na tym, że są oni zobowiązani przekazać konsumentowi dane odnośnie do umowy, w tym między innymi dotyczące rozwiązania umowy o kredyt, opłat dodatkowych i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.