Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Instrumenty finansowe > Umowa forward – na czym polega?

Umowa forward – na czym polega?

Umowa forward odgrywa coraz większą rolę na globalnym rynku kapitałowym. Bardzo często określa się ją mianem kontraktów terminowych. Umowa forward zobowiązuje sprzedającego do dostawy określonego towaru, zaś kupującego do jego przyjęcia. Charakterystyczną cechą tego typu transakcji jest istnienie elementu spekulacji. Strony zawierając umowę forward przewidują, że towar będzie mógł być nabyty lub sprzedany po cenie bardziej korzystnej niż ustalona w kontrakcie. Sprzedawca chce sprzedaż produkt po jak najwyższej cenie, a nabywcy zależy na kupnie towaru w jak najniższej cenie. Przedmiotem umów forward mogą być nie tylko waluty, obligacje i stopa procentowa, ale również dobra przemysłowe oraz rolne. W treści umowy należy ustalić kwotę i walutę umowy, datę jego zawarcia, terminy rozliczenia i zapadalności oraz okres kontraktu i co najważniejsze – uzgodnioną cenę lub stopę procentową.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.