Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest organem funduszu inwestycyjnego. Pełni od dwie ważne funkcje, a mianowicie funkcję administrującą polegającą na zarządzaniu funduszem, a także funkcję reprezentacyjną polegającą na reprezentowaniu go w stosunkach z innymi podmiotami. Określenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest objęte ochroną prawną. Oznacza to, że tylko instytucje finansowe działające na podstawie zezwolenia i zgodnie z prawem mogą się nią legalnie posługiwać. Status towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest przyznawany spółkom akcyjnym mającym siedzibę na terytorium Polski przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakres działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych obejmuje przede wszystkim tworzenie i zarządzanie funduszem, reprezentowaniem ich i zarządzania portfelem papierów wartościowych. TFI mogą dodatkowo rozszerzyć swoją działalność o usługi doradcze odnośnie do obrotu papierami wartościowymi i inne czynności określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych bywają nazywane firmami inwestycyjnymi. Wraz z instytucjami kredytowymi i zakładami ubezpieczeń mogą one tworzyć konglomeraty.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.