Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Stopy procentowe na rynku pieniężnym

Stopy procentowe na rynku pieniężnym

Rynkowa stopa procentowa to parametr będący rynkową ceną pieniądza. Patrząc z pozycji pożyczkobiorcy jest to cena jaką może zapłacić za dysponowanie pożyczonym pieniądzem. Struktura stóp procentowych zależy od wielu czynników. Można podzielić je na dwie grupy:

– czynniki mające wpływ na ogólny poziom stopy procentowej,

– czynniki określające poziom tych stóp procentowych

Do pierwszej grupy zaliczamy:

– stopy banku centralnego,

– wysokość stóp określanych przez bank centralny.

Druga grupa czynników to czynniki związane z jakością biorcy pieniądza. Stopy bazowe określają cenę pieniądza. Głównym elementem, który kształuje stopy bazowe jest inflacja. Stopy bazowe są stopami przy których banki komercyjne mogą zaciągać kredyty refinansowe w banku centralnym. Na stopy procentowe depozytów ma także wpływ stopa redyskontowa. Na rynku depozytów międzybankowych stopy procentowe są z reguły wyższe od poziomu stopy redyskontowej. Należy także stwierdzić, że na poziom stóp procentowych duży wpływ ma bank centralny. Z reguły  poziom stopy procentowej odzwierciedla średnia stopa procentowa transakcji międzybankowych.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.