Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Ekonomia > Sposoby mierzenia produktu krajowego brutto

Sposoby mierzenia produktu krajowego brutto

Wyodrębnić można trzy metody wyznaczania PKB:

– pomiar wielkości produkcji,

– pomiar wielkości dochodów,

– pomiar wielkości dodatków.

Metoda pomiaru wielkości produckji polega na oszacowaniu wszystkich wytworzonych dóbr w gospodarce. W praktyce wielkość PKB uzyskuje się poprzez obliczenie wartości dodanej produkcji w gospodarce. Pomiar wielkości dochodów polega na zsumowaniu dochodów wszystkich właścicieli czynników wytwórczych. Dochody takie to wynagrodzenia za pracę, dochody właścicieli z kapitału, dochody z opracowania kapitału netto oraz dochody jednostek gospodarujących. Ostatnia metoda to pomiar wielkości wydatków polegający na zsumowaniu wielkości wszytskich wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. W przypadku gdy gospodarka jest zamknięta wyróżniamy następujące kategorie wydatków:

– wydatki gospodarstw domowych (bieżąca konsumpcja, dobra trwałe, usługi) oraz wydatki publiczne.

– wydatki przedsiębiorstw, (na inwestycje, na tworzenie majątku, zmiana poziomu zapasów)

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.