Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Ryzyko inwestowania w obligacje

Ryzyko inwestowania w obligacje

Portfel obligacji powinien być tak skonstruowany, aby mieć możliwość ograniczania ryzyka nieosiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku gdy inwestujemy w obligacje mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyka z tym związane:

– ryzyko z miany ceny  co do okresu posiadania takich obligacji, gdy posiadacz obligacji sprzedaje je wcześniej,

– w przypadku, gdy odsetki są reinwestowane przy niższej stopie niż stopa samych obligacji,

– gdy wartość nabywcza obligacji zmieni się pod wpływem wzrostu inflacji,

– przypadek, gdy właściciel danych obligacji będzie miał problem z ich sprzedażą przed datą wykupu,

– gdy posiadamy obligacje w obcej walucie,

–  gdy właściciel posiada obligacje z wykupem na żądanie a to żądanie wystąpi  w okresie kiedy stopy procentowe spadną,

– emitent nie wypłaca odsetek przysługujących właścicielowi obligacji.

Należy podkreślić, że nie wszystkie rodzaje obligacji narażone są na takie ryzyko. Możliwość pojawienia się takiego ryzyka można zniwelować konstruując odpowiednio portfel finansowy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.