Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest ważnym składnikiem gospodarki rynkowej. To na nim zawierane są transakcje finansowe. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego nie są jednolite  w zakresie praw majątkowych. Wyróżnia się tutaj papiery wartościowe oraz walory przenoszące prawa własności. Rynek kapitałowy pełni takie funkcjie jak:

– transfer środków finansowych,

– wartościowanie majątku firmy,

– możliwość zwiększenia majątku.

Handel papierami wartościowymi występuje w naszym kraju w sposób zorganizowany. Transakcje papierów wartościowych takich jak akcje realizowane są poprzez giełdę. Podstawowe podmioty, które nadzorują przebieg transakcji na giełdzie to: Komisja Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Cały rynek kapitałowy tworzą też maklerzy. Rozróżniamy pierwotny rynek papierów wartościowych czyli zajmujący się sprzedażą nowych emisji akcji oraz wtórny rynek.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.