Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Kredyty > Rodzaje hipotek

Rodzaje hipotek

Hipoteki można podzielić na hipotekę zwykłą czyli taką, która zabezpiecza wierzytelność główną banku. Wpis do takiej hipoteki na stępuje na podstawie wniosku właściciela nieruchomości, pisemnego oświadczenia banku stwierdzającego zobowiązanie. Możemy także wyróżnić inny rodzaj hipoteki jakim jest hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza wierzytelność banku do wysokości sumy oznaczonej  we wpisie hipoteki. Hipoteka taka zabezpiecza odsetki z tytułów niespłaconych wierzytelności w terminie określonym w zawartej z bankiem umowie kredytowej. Może ona przybierać formę hipoteki łącznej (obciążającej więcej niż jedną nieruchomość) lub może być zamieniona na zwykłą hipotekę. Wyróżnić można jeszcze hipotekę przymusową czyli taką, która zaspokaja zaspokaja wymaganą wierzytelność przy wszczęciu postępowania sądowego. Na przedmiot hipotek przymusowych nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.