Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Biznes > Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą są: osoby fizyczne, prawne i jednostki, które nie są osobami prawnymi. Także za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez tych wspólników przedmiotowej działalności.

Każdy przedsiębiorca podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji                             o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wyżej wymieniona Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, które działają na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w oparciu o system informatyczny przez właściwego ministra  do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG nie podlega opłatom. W przypadku działalności w formie spółki osobowej czy także kapitałowej rejestracja odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe na siedzibę spółki. Sposób wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.