Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

W przypadku gdy mamy do czynienia z zapłatą podatku nienależnego mówimy o nadpłacie podatku. Może to być w sytuacji gdy nie było konieczności jego zapłaty lub jeżeli zapłata została dokonana ale w wysokości wyższej niż była wymagana. W sytuacjach takich podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nadpłata podatku podlegać może zaliczeniu z urzędu na jakieś zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę. Można też wnioskować o możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Gdy dana osoba nie posiada rachunku bankowego zwrot takiej nadpłaty może nastąpić w gotówce. Oczywiście praktycznie takie sytuacje występują marginalnie. Jeżeli podatki chce zwrot otrzymać na rachunek to musi w urzędzie skarbowym złożyć odpowiedni formularz NIP-3 i wskazać numer bankonowy. Trzeba pamiętać, że w przypadku zwrotu podatku przekazem pocztowym nadpłata tego podatku jest zmniejszona o koszty jej zwrotu z uwagi na to najwygodniej i najkorzystnie jest poinformować o numerze konta bankowego.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.