Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Polityka finansowa

Polityka finansowa

Polityka finansowa jest działąlnością podmiotu, który ma okresłone cele i zamierza realizaować je przy pomocy narzędzi finansowych. Najogólniej rzec ujmując polityka finansowa jest domeną państwa. Wyraża on umiejętnosć gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych do realizacji celów. Wśród celów tej polityki można wyróżnić cele nadrzędne, drugorzędne, krótko i długo okresowe. Politykę finansową można podzielić na:

– politykę fiksalno – budżetową,

– politykę monetarną,

Cele polityki finansowej to:

– wzrost gospodarczy,

– walka z bezrobociem,

– konkurencyjność gospodarki,

– pilnowanie wartości pieniądza,

– bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.

Funkcją polityki fonansowej jest wspieranie stabilności gospodarki, zwiększanie jej efektywności oraz dbanie o zachowanie sprawiedliwości społecznej. Kryteriami oceny polityki finansowej jest kryterium PKB czyli ocena według stopy wzrostu gospodarczego. Następnymi kryteriami jest kryterium redukcji inflacji oraz kryterium bezrobocia.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.