Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Podział dochodów budżetowych

Podział dochodów budżetowych

Dochód budżetowy to wszelkie wpłaty na rzecz budżetu państwa, które pochodzą najczęściej od firm lub osób prywatnych. Wyróżnia się dochody rzeczywiste i rozliczeniowe. Dochody rzeczywiste pochodzą od przedsiębiorstw i osób prywatnych. W zasadzie to one kształtują jaki będzie budżet. Z kolei dochody rozliczeniowe nie mają wpływu na wielkość budżetu państwa. Rozróżniamy takie kryteria  dochodów budżetowych jak kryterium ekonomiczne czyli grupowanie dochodów według źródła pochodzenia. Kolejne kryterium to kryterium prawne czyli bezzwrotne, zwrotne, odpłatne, nieodpłatne, przymusowe, dobrowolne, zasadnicze i uboczne. Państwo może emitować papiery wartościowe takie jak weksle skarbowe (najtańsza forma finansowania potrzeb państwa), bony skarbowe zapewniające  płynność budżetowi oraz obligacje czyli długoterminowe papiery wartościowe. Od weksli skarbowych różnią się przeznaczeniem gromadzonych środków. Emisja obligacji związana jest z długofalową polityką państwa.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.