Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Finanse > Podstawowe dochody gmin

Podstawowe dochody gmin

Gminy czyli podstawowe jednostki samorządu lokalnego, aby realizowały swoje zadania muszą posiadać źródła dochodów. Dochodami własnymi gminy są podatki, opłaty lokalne takie jak np. podatek od nieruchomości, podatki od posiadania psów, opłaty targowe, opłaty administracyjne, podatek rolny od gruntów, podatek od spadków i darowizn, wszelkie opłaty skarbowe, opłaty eksploatacyjne, dochody z kar, dochody z majątku gminy, subwencje ogólne oraz światowe. Dochodami gminy są także dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z samoopodatkowania, spadki, darowizny, zapisy, różnego rodzaju odsetki, dotacje z funduszy celowych, dywidenda od przedsiębiorstw państwowych, wpływy z pożyczek, wpływy z emisji papierów wartościowych. Gminy nie mają wpływu na zasobność oraz stabilność swoich dochodów. Mogłoby to mieć miejsce w przypadku  gdyby gminy same kształtowały strukturę podatkową. Mogą jedynie kształtować wysokość podatków od nieruchomości oraz posiadania psów.

 

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.