Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatki w innych krajach Unii

Podatki w innych krajach Unii

We wszystkich państwach Unii Europejskiej jest duża różnorodność w kwestii opodatkowania zarówno przedsiębiorstw jak i obywateli. W przypadku gdy polski obywatel będzie chciał przemieścić się do innego kraju Unii Europejskiej będzie podlegał innym unormowaniom prawnym w tym zakresie a mianowicie uregulowaniom danego państwa. W takich państwach jak Francja czy Włochy stosowane są uproszczenia w opodatkowaniu szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania stosowane to na przykład różnego rodzaju kwoty wolne od podatku. Dodatkowym unormowaniem jest to, że do kosztów uzyskania przychodów przeważnie wlicza się także składki na ubezpieczenie społeczne. Podatek od dochodów osobistych jest w państwach Unii Europejskiej progresywny wraz z rosnącymi stawkami dka wyższych dochodów. Dosyć popularny ale tylko w kampani wyborczej podatek liniowy nie jest stosowany przez żadne państwo Unii Europejskiej. Większość państw koryguje obciążenia podatkowe stosownie do stopy inflacji.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.