Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatki dla firm w Unii Europejskiej

Podatki dla firm w Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się unikać podwójnego opodatkowania zysków przedsiębiorstw wypłacanego w formie dywidend akcjonariuszom. Przedsiębiorstwa niektóre mają charakter ponadnarodowy i mogą w ten sposób podlegać przepisom podatkowym kilku państw a to może doprowadzić właśnie to podwójnego opodatkowania. Państwa Unii Europejskiej stosują ogólne zasady określenia zysku jednak każde z nich ma wiele różnych regulacji szczególnych dotyczących między innymi takich zagadnień jak ulg inwestycyjnych, zysku ze sprzedaży zapasów i rezerw oraz ukrytych wypłat z zysku. Zazwyczaj stosuje się takie rodzaje opodatkowania zysku jak podatek od dochodu przedsiębiorstwa (dywidenda jest wtedy zwolniona z podatku). Może też być stosowane zwolnienie z podatku od spółek wtedy podatek od dochodu zapłacą udziałowcy. W Niemczech podatek od spółek, który został pobrany od dywidendy podlega potrąceniu od podatku dochodowego firm udziałowców lub akcjonariatu.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.