Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatek rolny – kto, kiedy i jak płaci?

Podatek rolny – kto, kiedy i jak płaci?

Dochody z pobranego podatku rolnego są przekazywane do budżetu gminy, więc należy zaliczyć go do grona podatków lokalnych. Podatek rolny jest płacony przez właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy samoistnych gruntów rolnych. Przedmiotem podatku rolnego są natomiast grunty, które zgodnie z ewidencją gruntów i budynków mają status użytków rolnych, albo gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Jeżeli grunty takie są zajęte na działalność gospodarczą inną niż rolnicza nie pobiera się podatku rolnego. Podatek rolny jest płacony na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy, którym w zależności od gminy jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. W treści decyzji zostaje ustalona wysokość podatku i termin wpłaty poszczególnych rat. W niektórych gminach podatek rolny jest pobierany w drodze inkasa. Najczęściej funkcję inkasenta pełni sołtys. Jeżeli Rada Gminy nie zarządziła poboru podatku rolnego w ten sposób, trzeba samodzielnie wpłacić podatek na rachunek budżetu gminy.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.