Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci się za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek zapłacenia podatku w tym przypadku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz w niektórych przypadkach posiadacz zależny nieruchomości. Podatnik podatków od nieruchomości jest zobowiązany składać dla organu podatkowemu odpowiednie formularze. Ponadto mają obowiązek informować o nieruchomości  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności z którą wiąże się obowiązek podatkowy. Jeżeli taka nieruchomość stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej podatek płaci się na zasadach obowiązujących osoby prawne. Konieczne składanie informacji o nieruchomościach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również osób korzystających ze zwolnień  podatków. W jednostkach gminnych rady gmin podejmują uchwały w zakresie trybu składania informacji o nieruchomościach.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.