Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatek leśny obowiązki

Podatek leśny obowiązki

Obowiązek opodatkowania podatkiem leśnym dotyczy lasów oraz gruntów leśnych, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy. Odstępstwem od powyższego są lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność ściśle leśna. Podatek leśny płacą i są do tego zobowiązani właściciele takich lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkowinik wieczysty lasów oraz posiadacz lasów stanowiących własność państwową. Podatek leśny podlega uiszczeniu w organie podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia lasu. Konieczność płacenia podatku leśnego wygasa ostatniego dnia miesiąca  w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Do organu podatkowego składa się informacje o lasach, deklaracje na podatek leśny. Analogicznie jak przy podatku od nieruchomości w przypadku gdy właścicielami lasu są osoby fizyczne i prawne podatek płaci się na zasadach obowiązujących dla osób prawnych.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.