Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Podatki > Podatek leśny – jak się go oblicza?

Podatek leśny – jak się go oblicza?

Podatek leśny jest jednym podatków lokalnych, ponieważ dochody płynące z jego poboru zasilają wyłącznie budżet gminy. Przedmiotem podatku leśnego są grunty leśne, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Niemniej muszą one być zajęte na wykonywanie działalności leśnej (np. gospodarowanie zwierzyną, uprawy leśne). Jeżeli las jest zajęty na prowadzenie innej działalności nie podlega on podatkowi leśnemu. Inaczej wygląda płacenie podatku przez osoby fizyczne, a inaczej przez osoby prawne. Podatnik będący osobą fizyczną składa wójtowi informację o lasach według określonego wzoru. Następnie organ podatkowy ustala w drodze decyzji podatek leśny na cały rok. Podatek jest płacony w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września, 15 października). Wysokość podatku leśnego jest obliczany poprzez pomnożenie powierzchni lasów określonej w ewidencji gruntów i budynków przez równowartość pieniężną 0,220 metrów sześciennych drewna. Przelicznik jest obliczany według średniej ceny sprzedaży drewna ogłaszanej w komunikacie przez Prezesa GUS.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.