Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe należą do grona papierów wartościowych, a szerzej mówiąc do instrumentów finansowych. Obligacje skarbowe są jedną z form lokowania pieniędzy, zresztą bardzo bezpieczną. Obligacje skarbowe, jak sama nazwa wskazuje, są emitowane przez Skarb Państwa. Mogą być one oferowane w przez banki w formie sprzedaży detalicznej. Wśród podstawowych zalet obligacji skarbowych z punktu widzenia klientów detalicznych można wymienić różnorodność pod względem czasu i zasad obliczania zysku, możliwość szybkiego wycofania środków oraz pewny zysk, który jest bardzo prosty do określenia. Wartość nominalna obligacji, które są oferowane w sieci sprzedaży de

Pożyczki chwilówki

Pożyczki chwilówki są oferowane przez różne podmioty określane mianem parabanków. Mają one pewną wspólną cechę. Konsument może dzięki nim szybko uzyskać potrzebne środki finansowe, ale czas na spłatę jest bardzo krótki. Co więcej, pożyczki tego typu są dość wysoko oprocentowane, co wpływa na nakręcanie spirali długu. Należy zauważyć, że coraz częściej usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek krótkoterminowych są oferowane za pośrednictwem sieci internetowej. Bardzo łatwo zadłużyć się korzystając z oferty parabanków. Wynika to stąd, że o pożyczkę nie trzeba się właściwie starać. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz i podać w

Podatek leśny – jak się go oblicza?

Podatek leśny jest jednym podatków lokalnych, ponieważ dochody płynące z jego poboru zasilają wyłącznie budżet gminy. Przedmiotem podatku leśnego są grunty leśne, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Niemniej muszą one być zajęte na wykonywanie działalności leśnej (np. gospodarowanie zwierzyną, uprawy leśne). Jeżeli las jest zajęty na prowadzenie innej działalności nie podlega on podatkowi leśnemu. Inaczej wygląda płacenie podatku przez osoby fizyczne, a inaczej przez osoby prawne. Podatnik będący osobą fizyczną składa wójtowi informację o lasach według określonego wzoru. Następnie organ podatkowy ustala w drodze d