Instrumenty finansowe dla firm

Oferta instrumentów finansowych przygotowanych z myślą o firmach jest stale rozszerzana, między innymi przy udziale Unii Europejskiej i instytucji finansowych działających na europejskim rynku. Do podstawowych instrumentów finansowych, z jakich obecnie korzystają przedsiębiorcy należą przede wszystkim kredyty i pożyczki. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu powinny być przeznaczane głównie na inwestycje. Niemniej mogą one służyć zachowaniu stabilności finansowej. Instrumenty finansowe dla firm są oferowane nie tylko przez banki, ale również przez firmy leasingowe i fundusze poręczeniowe. Przedsiębiorcy poszukujący atrakcyjnych form finansowania działalnośc

Regionalne instytucje finansujące i ich funkcje

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zapoznać się z programami realizowanymi przez RIF, czyli regionalne instytucje finansujące. Są to jednostki organizacyjne tworzone w województwach i współpracujące z agencją rozwoju przedsiębiorczości. Ich podstawowym zadaniem jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Oprócz funkcji stymulującej pełnią one rolę informacyjną. Urzędnicy pracujący w RIF udzielają informacji na temat dostępnych możliwości uzyskania dotacji oraz warunków na jakich są one przyznawane. RIF pełnią także funkcję administracyjną. Polega ona na obsłudze administracyjnej realizowanych program

Formy transferu pieniędzy

W czasach współczesnych, w tym zwłaszcza w ciągu ostatnich dwudziestu lat, rozwinęła się bankowość elektroniczna i pojawiły się nowe, nieznane dotychczas formy płatności. Wcześniej pojawiały się koncepcje innowacyjnych środków płatniczych, ale były one niezbyt entuzjastycznie przyjmowane przez środowisko finansjery, co ściśle wiązało się z brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób korzystających z usług finansowych. Rozwój nowych technologii umożliwił wprowadzenie do obrotu współczesnych środków płatniczych. Obecnie formy transferu środków pieniężnych można podzielić na formalne i nieformalne. Pierwsze są ściśle związa