Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w oparciu o uznanie roszczenia osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Zanim to nastąpi konieczne jest przeprowadzenie postępowania w oparciu o procedurę określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Postępowanie kończy się ugodą zawartą z uprawnionym do odszkodowania, albo wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia. Postępowanie w sprawie odszkodowania zostaje zainicjowane złożeniem zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego. Podstawowym warunkiem formalnym decydującym o tym, czy zostanie zainicjowane postępowanie jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, który musi obejmować wspomniane zdarzenie losowe. W przeciwnym razie roszczenie o odszkodowanie jest bezzasadne. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia zakład ubezpieczeń informuje o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia postępowania oraz podejmuje czynności. Ubezpieczyciel musi zbadać przede wszystkim zasadność roszczeń zgłoszonych przez ubezpieczonego oraz określić wysokość należnego świadczenia. Po zakończeniu postępowania w ustalonym terminie umownym lub ustawowym zostaje wypłacone odszkodowanie lub jego część, jeśli istnieją wątpliwości co do zasadności innych roszczeń.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.