Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Gospodarka > Nadzór NIK nad gospodarką

Nadzór NIK nad gospodarką

Najwyższa Izba Kontroli jest niezależnym organem kontroli państwowej czuwającym nad tym, aby dysponenci środków publicznych właściwie nimi gospodarowali. Najwyższa Izba Kontroli jest niezależna od rządu i prezydenta. Kontrola dokonywana przez NIK jest oparta na kilku kryteriach, a mianowicie na legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Kryteria kontroli różnią się w zależności od tego, jaki podmiot jest jej poddawany. Podstawowe regulacje prawne na temat Najwyższej Izby Kontroli zostały zawarte w Konstytucji RP z 1997 r. oraz w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Istnienie wspomnianego organu jest bardzo ważnym elementem ustroju demokratycznego wyznaczanym przez światowe standardy w zakresie państwowej kontroli. NIK ma kompetencję do kontrolowania administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, a także samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli posiada pewne obowiązki sprawozdawcze i informacyjne względem parlamentu.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.