Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Nadzór nad konglomeratami

Nadzór nad konglomeratami

Instytucje finansowe reprezentujące poszczególne sektory rynku finansowego (np. zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki) mogą ściśle ze sobą współpracować tworząc tym samym konglomeraty finansowe. Łącząc się w jeden podmiot świadczą usługi w różnych segmentach rynku finansowego. Wymagają one wzmocnionego nadzoru, który jest określonym mianem uzupełniającego nadzoru. Nadzór indywidualny nad bankami, instytucjami świadczącymi usługi inwestycyjne lub ubezpieczeniowe okazał się niewystarczający. Wprowadzenie zasad nadzoru uzupełniającego na poziomie Unii Europejskiej umożliwiło wypełnienie ewentualnych luk prawnych w ustawodawstwie krajowym i europejskim. Nadzór uzupełniający wyznacza nie tylko kryteria nadzoru i środki usuwania nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez konglomerat finansowy. W ramach ustanowienia nadzoru uzupełniającego ustalono również warunki, jakie musi spełniać taki podmiot, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym. Polskie ustawodawstwo w tym zakresie jest implementacją dyrektywy unijnej.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.