Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Kredyty > Kryteria i zasady przy kredycie pomostowym

Kryteria i zasady przy kredycie pomostowym

Przy kredycie pomostowym wnioskowana kwota takiego kredytu nie powinna przekraczać osiemdziesięciu procent całkowitej wartości przedsięwzięcia, które jest planowane do realizacji. Dopuszcza się jednak w uzasadnionych przypadkach skredytowanie całości przedsięwzięcia. W przypadku ustalania wysokości takiego kredytu bank, który udziela kredyt bierze pod uwagę sytuację ekonomiczną oraz zdolność kredytową, zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu Sapard. Bierze pod uwagę także sposób zabezpieczenia kredytu. Kredyty takie są udzielane na okres do chwili realizacji płatności środków pomocowych. Termin spłacania takiego kredytu raczej nie jest dłuższy niż pięć lat. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia spłaty takiego kredytu. Wniosek składa się do banku na wzorze określonym przez bank. Bank rejestruje taki wniosek w rejestrze dotyczącym kredytów pomostowych. Wniosek podpisuje wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba. Wnioskodawca składa także wymagane dokumenty.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.