Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Kredyty > Koszty kredytu

Koszty kredytu

Bank, który udziela kredytu ponosi koszty i musi z tego tytułu pobrać odpowiednie wynagrodzenie. Koszty takie obejmują dwie grupy składników. Pierwszym składnikiem jest oprocentowanie kredytu. Wysokość takiego oprocentowania przewyższa  koszt pozyskania środków finansowych na rynku finansowym z których kredyt jest udzielany. Różnica pomiędzy przychodem z odsetek a kosztem pozyskania pasywów powiększona o rezerwy obowiązkowe jest dochodem na operacjach finansowych i polega na zakupie i sprzedaży kapitału. Drugim ważnym dla banku składnikiem są prowizje kredytowe. Wysokość prowizji jest ustalana tak by przychód z prowizji pokrywał koszty funkcjonowania banku niezależnie od wykonywanych operacji finansowych. Przy oprocentowaniu kredytów banki stosują stałą lub zmienną stopę procentową. Wykorzystanie stałej stopy jest bardzo ryzykowne. Stosowanie zmiennej stopy jest dla banku bezpieczniejsze. Stosowanie takiej zmiennej stopy wymaga ustalenia podstawy do której zmianie ulega stopa oprocentowania kredytu,

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.