Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem państwowym odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, a zatem nad sektorem bankowym, usług płatniczych, ubezpieczeniowym, reasekuracji i innymi sektorami działalności instytucji finansowych oraz ich konglomeratów. Komisja Nadzoru Finansowego podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. Jej działalność jest skoncentrowana na zapewnieniu rozwoju rynku finansowego i jego prawidłowego funkcjonowania. KNF prowadzi również działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Materiały edukacyjne i informacyjne są publikowane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wspomniany organ bierze też udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących nadzoru finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego pełni także ważną rolę w dziedzinie polubownego i pojednawczego rozwiązywania sporów między podmiotami działającymi na rynku finansowym. Wbrew pozorom Komisja Nadzoru Finansowego posiada dość szeroki zakres działalności. Należy dodać, że parlament w ustawie może nadać KNF także dodatkowe kompetencje nakładając jednocześnie na organ nowe zadania.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, żeby zostawić komentarz.