Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Podatki

Podatek leśny obowiązki

Obowiązek opodatkowania podatkiem leśnym dotyczy lasów oraz gruntów leśnych, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy. Odstępstwem od powyższego są lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność ściśle leśna. Podatek leśny płacą i są do tego zobowiązani właściciele takich lasów, posiadacze samoistni lasów, użytkowinik wieczysty lasów oraz posiadacz lasów stanowiących własność państwową. Podatek leśny podlega uiszczeniu w organie podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia lasu. Konieczność płacenia podatku leśnego wygasa ostatniego dnia miesiąca  w którym przestały istnieć okoliczności

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci się za grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek zapłacenia podatku w tym przypadku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze oraz w niektórych przypadkach posiadacz zależny nieruchomości. Podatnik podatków od nieruchomości jest zobowiązany składać dla organu podatkowemu odpowiednie formularze. Ponadto mają obowiązek informować o nieruchomości  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności z którą wiąże się obowiązek podatkowy. Jeżeli taka nieruchomość stanowi współwłasność osoby fizycznej i prawnej podatek płaci si

Podatki od środków transportowych

Oprócz typowych popularnych podatków jest podatek od środków transportowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej. Są także opodatkowane ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej. Mogą być także opodatkowane przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton wzwyż. Wymieniliśmy przedmioty opodatkowania a teraz kto jest podatnikiem tych przedmiotów a mianowicie są to podatnicy tacy jak osoby fizyczn