Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Podatki

Zryczałtowany podatek przy umowach o dzieło i zlecenie

Gdy pracodawca zawiera umowę zlecenie lub umowę o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem jego firmy od należności z tytułu tej umowy musi pobrać zaliczkę lub ryczał. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatkach dochodowch od osoby fizycznej  przepis określa warunek, że jeżeli kwota należności określona w umowie o dzieło lub w umowie zlecenie nie przekracza 200zł należy pobrać wtedy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent dochodu. Podatek taki pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Ważne jest, że jeżeli pracodawca taką umowę zawrze ze swoim pracownikiem wtedy nawet jeśli kwota przekroczy 200zł wówczas i tak po

Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej

Harmonizacja podatków pośrednich to proces, który ma na celu koordynację podatków państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozpatrując powyższe należy powiedzieć, że do podatków pośrednich zaliczamy VAT oraz akcyzę. Docelowo harmonizacja podatków obejmuje zarówno pośrednie jak i bezpośrednie podatki. Cała harmonizacja jest związana z koncepcją wspólnego rynku. By taka koncepcja nabrała sensu musi być spełniony warunek równych praw każdego uczestnika rynku w poszczególnych krajach członkowskich. Podmioty działające na terenie krajów członkowskich, w których jest niższy VAT oraz akcyza są uprzywilejowane w stosunku do podmiotów działających w krajach o

Podatek przemysłowy w Unii Europejskiej

Podatek przemysłowy niejednokrotnie jest nazywany hamulcem przedsiębiorczości i nie ma on jednolitych unormowań w całej Unii Europejskiej. Obowiązkowy jest w wielu krajach Unii Europejskiej między innymi we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu czy Niemczech. Nie wszystkie firmy są zobowiązane do jego płacenia. Przedsiębiorcy rolni oraz leśni są zwolnieni z tego podatku. Zwolnienia także przysługują osobom wykonującym wolne zawody. Jako podstawa opodatkowania jest uwzględniany przychód lub kapitał przedsiębiorstwa a czasami kwota wypłacanych wynagrodzeń. Sama wysokość przychodu jest ustalana na zasadach podobnych jak w podatku dochodowym. Na wysokość podatku