Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Kredyty

Charakterystyka kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka. Najczęściej jest on udzielany na budowę lub zakup nieruchomość, domu czy mieszkania. Ze względu na cel możemy mówić o kredycie budowlano-hipotecznycm lub pożyczce hipotecznej. Może być udzielany zarówno w walucie polskiej jak i innych walutach czyli tak zwany kredyt walutowy. Jest on przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia  w celu powiększenia wartości majątku trwałego na przykład budowa domu. Tak jak w przypadku innych kredytów tak też w tym przypadku należy spełnić wiele formalności aby udowodnić bankowi swoją zdolność do jego spłacenia. Każdy bank oczy

Formy udzielanych kredytów

Kredyt może być kredytem inwestycyjnym, czyli takim, który jest przeznaczony na zakup jakiegoś wyposażenia, nieruchomości czy też ruchomości takiej jak pojazd mechaniczny. Kredyt taki może być zaciągnięty na długi okres i jest to okres nawet do dziecięciu lat. W kredycie takim może być wymagane przez bank sfinansowanie jednej piątej inwestycji przez kredytobiorcę. Oczywiście wszystko uzależnione jest od zdolności kredytowej lub także dobrze przygotowanego biznesplanu. Kredyt taki spłacany jest zazwyczaj w systemie miesięcznym lub kwartalnym w zależności od zapisów w umowie. Drugą formą zaciąganych kredytów jest kredyt obrotowy czyli taki, który jest udziela

Funkcje udzielanego kredytu

Kredyt spełnia różne funkcje. Może to być funkcja emisyjna czyli można ją zdefiniować jako kreację pieniądza realizowaną przez Narodowy Bank Polski w ramach polityki pieniężnej państwa a także również poprzez kredyty, które są udzielane przez banki komercyjne. Kredyt posiada także funkcję restrukturyzacyjną polegającą na tym, że oddziałuje na różne formy strukturalne i podmioty w gospodarce. Może przyczynić się do modernizacji struktur gospodarczych lub podmiotów. Kredyt posiada funkcję dochodową. Funkcja taka realizowana jest bezpośrednio w taki sposób, że jeżeli stopa procentowa kredytu jest niższa od stopy inflacji. Pośrednio realizuje się taką