Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Kredyty

Hipoteka w kredycie hipotecznym

Hipoteka jest prawem rzeczowym, które jest ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku braku należytej spłaty kredytu hipotecznego lub innych naruszeń umowy kredytowej bank może  dochodzić zaspokojenia roszczenia z wymienionej hipoteki. Uwzględnić można jako przedmiot hipoteki całą nieruchomość lub jej jedną część. Do zakwalifikowania hipoteki można użyć również kilka nieruchomości. Na pewno nie może to być nieruchomość zabytkowa, budynek użyteczności publicznej, kościół czy też obiekty sportowe lub szpitale. Nie mogą być także nimi nieruchomości zabudowane takimi obiektami jak oczyszczalnie ścieków lub inne obiekty takie jak staw

Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczania kredytów jest coraz bardziej popularnym czynnikiem występującym przy zawieraniu umów kredytowych. Ubezpieczają one przed utratą pracy, następstwami nieszczęśliwych wypadków czy nawet utratą życia. Bank zazwyczaj proponuje takie rozwiązanie każdemu przyszłemu kredytobiorcy. Ubezpieczenia takie są dobrowolne jednak zdarzają się przypadki w niektórych propozycjach kredytowych, że ubezpieczenie jest warunkiem udzielenia kredytu. Banki mogą od nas żądać poręczycieli kredytu lub w przypadku braku takich poręczycieli koniecznym jest wykupienie omawianego ubezpieczenia. I tak kredyty gotówkowe zazwyczaj łączą się z ubezpieczeniami na życie oraz utraty

Konsolidacja kredytu

Udzielając kredytu konsolidacyjnego bank zawsze sprawdza zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy. Należy podkreślić, że bank przy udzielaniu takiego kredytu nie bierze pod uwagę zadłużenia , które ma ulec konsolidacji. Sposób wyliczania naszej zdolności kredytowej zależy od wielu czynników i związana jest z procedurami i regulaminami przyjętymi przez bank. Opóźnienia w spłatach innych kredytów na pewno zmniejszają nasze szanse na uzyskanie kredytu. Terminowość realizacji spłat jest ważnym elementem, który bierze pod uwagę bank udzielający kredytu. W konsekwencji może to być nawet propozycja wyższego oprocentowania kredytu. Kredyty tego rodzaju są dla