Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Kredyty

Kontrola kredytobiorcy

Podczas obowiązywania umowy kredytowej bank monitoruje swojego klienta. Jest to prawo banku i służy przeważnie do oceny kondycji finansowej kredytobiorcy. Kontrola obejmuje zazwyczaj terminowość i wysokość kwot rat spłaty. Prawidłowa ocena w tym zakresie skutkuje prawidłową obsługą kredytu. Może się okazać, że bank w wyniku kontroli stwierdzi, że należy dokonać zmian w funkcjonowaniu kredytu. Może dotyczyć to zmiany oprocentowania, formuły oprocentowania, zabezpieczenia lub harmonogramu spłaty. Koniecznym warunkiem jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Kredyt może też być zabezpieczony niezależnie  od tego w jakiej kondycji finansowej. Z

Procedura kredytowania

Udzielenie kredytu klientowi wiąże się zazwyczaj z przeprowadzeniem przez bank zdolności kredytowej klienta. Czyli inaczej mówiąc zbadania zdolności klienta do spłaty zadłużenia. Występują przypadki, że dopuszcza się do udzielenia kredytu podmiotowi bez zdolności kredytowej ale wtedy zabezpiecza się spłatę kredytu. Tryb taki jest dla banku pewnym ryzykiem. Sama procedura kredytowania obejmuje takie etapy jak: – przyjęcie wniosku kredytowanego wraz z wymaganymi dokumentami, – wstępna ocena wniosku z w szczególności , – analiza wniosku i określenie zdolności kredytowej klienta, – podjęcie decyzji w sprawie wniosku, – jeżeli istnieje ta

Czym jest kredyt

Kredyt bankowy jest umową zawartą najczęściej pisemnie pomiędzy bankiem a klientem kredytobiorcą. Bank zobowiązany jest do udostępnienia jakiejś kwoty na jakiś określony czas, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest umową wykorzystać tą kwotę pieniędzy. W konsekwencji kredytobiorca musi również zwrócić oprócz kwoty pożyczonej należne odsetki oraz prowizje naliczone przez bank. Kredyt bankowy charakteryzuje się tym, że jest zwrotny, terminowy i oprocentowany. Zwrotność kredytu polega na tym, że umową klient jest zobowiązany do zwrócenia pożyczonej kwoty. Terminowość określa datę spłaty poszczególnych rat kredytu. Oprocentowanie to w zasadzie oprócz