Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Instrumenty finansowe

Umowa forward – na czym polega?

Umowa forward odgrywa coraz większą rolę na globalnym rynku kapitałowym. Bardzo często określa się ją mianem kontraktów terminowych. Umowa forward zobowiązuje sprzedającego do dostawy określonego towaru, zaś kupującego do jego przyjęcia. Charakterystyczną cechą tego typu transakcji jest istnienie elementu spekulacji. Strony zawierając umowę forward przewidują, że towar będzie mógł być nabyty lub sprzedany po cenie bardziej korzystnej niż ustalona w kontrakcie. Sprzedawca chce sprzedaż produkt po jak najwyższej cenie, a nabywcy zależy na kupnie towaru w jak najniższej cenie. Przedmiotem umów forward mogą być nie tylko waluty, obligacje i stopa procentowa, a

Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne są przeciwstawiane instrumentom pierwotnym. W literaturze prawa finansowego i różnych publikacjach występują one także pod nazwą derywatów. Struktura pochodnego instrumentu składa się z ryzyka finansowego i instrumentu podstawowego. Zawarcie kontraktu o charakterze pochodnym powoduje przejście ryzyka finansowego na inny podmiot, wraz z instrumentem podstawowym. Dochodzi do ponownego przejścia praw, lecz już istniejących wcześniej. Instrumenty pochodne są też często określane mianem instrumentów wtórnych. Ich wartość jest zależna od instrumentu podstawowego (tzw. bazowego). Instrumenty pochodne są stosowane w różnych celach i spełniają duż