Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Instrumenty finansowe

Akcje i ich rodzaje

Akcje są najbardziej znanymi papierami wartościowymi różniącymi się pod wieloma względami. W związku z tym można przyjąć kilka rodzajów klasyfikacji według różnych kryteriów. Podstawowym podziałem akcji jest wyróżnienie akcji imiennych i na okaziciela. Podział ten wynika niejako z ogólnego podziału papierów wartościowych. Akcje imienne zawierają w treści określenie osoby akcjonariusza oraz wysokość dokonanej wpłaty. Akcje na okaziciela przysługują temu, kto je aktualnie posiada. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych akcji nie powodują one ścisłego związania konkretnego akcjonariusza ze spółką. Akcje na okaziciela znacznie łatwiej zbyć, a ob

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe należą do grona papierów wartościowych, a szerzej mówiąc do instrumentów finansowych. Obligacje skarbowe są jedną z form lokowania pieniędzy, zresztą bardzo bezpieczną. Obligacje skarbowe, jak sama nazwa wskazuje, są emitowane przez Skarb Państwa. Mogą być one oferowane w przez banki w formie sprzedaży detalicznej. Wśród podstawowych zalet obligacji skarbowych z punktu widzenia klientów detalicznych można wymienić różnorodność pod względem czasu i zasad obliczania zysku, możliwość szybkiego wycofania środków oraz pewny zysk, który jest bardzo prosty do określenia. Wartość nominalna obligacji, które są oferowane w sieci sprzedaży de

Bony skarbowe

Bony skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. Nabywa się i zbywa w drodze przetargu z dyskontem. Dyskonto jest zyskiem nabywcy, czyli różnicą między ceną wykupu bonów, a ceną ich nabycia. Wyjątkiem od zasady przetargu są umowy zawierane przez Ministra Finansów z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej przyznające im prawo nabycia bonów poza przetargiem. Każdy bon posiada wartość nominalną w kwocie 10 000 złotych. Bony są krótkoterminowymi papierami wartościowymi. Mogą być one emitowane na czas 1 – 90 dni, albo od 1 tygodnia do 52 tygodni. Bony skarbowe zalicza się do papierów wartośc