Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Gospodarka

Umowa restrukturyzacyjna – co to jest?

Umowa restrukturyzacyjna została uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim. Polega ona na tym, że konsument zawiera umowę o kredyt, która przewiduje: – odroczenie płatności – zmianę sposobu płatności Umowa restrukturyzacyjna może przewidywać oba rozwiązania, albo tylko jedno z nich. Należy dodać, że drugą stroną umowy może być nie tylko kredytodawca, ale także pośrednik kredytowy. Zarówno odroczenie płatności, jak i zmiana sposobu spłaty następują w przypadku, gdy konsument nie spłaca kredytu w terminie. Ustawodawca nałożył na kredytodawcę i pośrednika obowiązek informacyjny względem konsumenta. Polega ona na tym, że są oni zobowiąz

Informacje w CEIDG

CEIDG, czyli centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej jest źródłem danych na temat przedsiębiorców i ich działalności. Niemniej ze względu na oczywistą potrzebę ochrony danych osobowych pewne informacje nie są udostępniane (np. numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania). Większość danych i informacji, jakie są udostępniane przez CEIDG ma charakter jawny. Każdy posiada prawo dostępu do danych i informacji, które są udostępniane przez ewidencję. Mogą być one udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie. Prowadzenie centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej należy do zadań własnych gminy. Podobnie było w przypadku dawny