Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Fundusze i zakłady ubezpieczeń

Fundusz powierniczy

Fundusz powierniczy jest instytucją finansową występującą na rynku finansowym w roli zbiorowego inwestora. Umożliwia on zbiorowe lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe. W ramach funduszy powierniczych można wyróżnić fundusze akcji, fundusze obligacji i fundusze mieszane. Aktywa funduszu powierniczego to środki finansowe wniesione do niego przez indywidualnych inwestorów. Są one przekazywane na wspólny rachunek uczestników powierniczego funduszu w papiery wartościowe. Fundusze powiernicze są zarządzane przez zespół ekspertów w dziedzinie inwestycji środków finansowych. Ich podstawowym zadaniem jest zbudowanie zróżnicowanego portfela papierów wart

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w oparciu o uznanie roszczenia osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Zanim to nastąpi konieczne jest przeprowadzenie postępowania w oparciu o procedurę określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Postępowanie kończy się ugodą zawartą z uprawnionym do odszkodowania, albo wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia. Postępowanie w sprawie odszkodowania zostaje zainicjowane złożeniem zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego. Podstawowym warunkiem formalnym decydującym o tym, czy zostanie zainicjowane postępowanie jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, który musi obejmować wspomniane zdarzenie losowe. W przeciwnym razie ro