Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Finanse

Ryzyko inwestowania w obligacje

Portfel obligacji powinien być tak skonstruowany, aby mieć możliwość ograniczania ryzyka nieosiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku gdy inwestujemy w obligacje mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyka z tym związane: – ryzyko z miany ceny  co do okresu posiadania takich obligacji, gdy posiadacz obligacji sprzedaje je wcześniej, – w przypadku, gdy odsetki są reinwestowane przy niższej stopie niż stopa samych obligacji, – gdy wartość nabywcza obligacji zmieni się pod wpływem wzrostu inflacji, – przypadek, gdy właściciel danych obligacji będzie miał problem z ich sprzedażą przed datą wykupu, – gdy posiadamy obligacje w obcej waluc

Pieniądz i jego rodzaje

Pieniądz jest środkiem wymiany w gospodarce. Są w nim wyrażone wartości wszystkich towarów. Na pieniądz składają się trzy elementy: – jednostka pieniężna, – suma pieniężna, – znak pieniężny. Podstawowymi rodzajami pieniądza jest pieniądz zdawkowy czyli pieniądz kruszcowy, pieniądz metalowy, pieniądz papierowy. Nastepnym rodzajem jest pieniądz rozrachunkowy czyli czeki, weksle, obligacje, bony, karty płatniczne i kredytowe, pieniądz bankowy, pieniądz elektroniczny. Pieniądz jest powszechnym środkiem wymiany. Każdy może przyjmować go za sprzedane towary, usługi. Dzięki niemu nastąpiło rozdzielenie transakcji kupna sprzedaży na dwie odręb

Polityka finansowa

Polityka finansowa jest działąlnością podmiotu, który ma okresłone cele i zamierza realizaować je przy pomocy narzędzi finansowych. Najogólniej rzec ujmując polityka finansowa jest domeną państwa. Wyraża on umiejętnosć gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych do realizacji celów. Wśród celów tej polityki można wyróżnić cele nadrzędne, drugorzędne, krótko i długo okresowe. Politykę finansową można podzielić na: – politykę fiksalno – budżetową, – politykę monetarną, Cele polityki finansowej to: – wzrost gospodarczy, – walka z bezrobociem, – konkurencyjność gospodarki, – pilnowanie wartości pieniądza, ̵