Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Finanse

Podstawowe zasady opcji

Rozróżniamy dwa typy opcji. Pierwszy typ to opcja zakupu a drugi typ to opcja sprzedaży. Opcja zakupu daje możliwość zakupu aktywów po określonej cenie. Nabywca takiej opcji płaci przy zawarciu transakcji premię opcyjną. Jeżeli wykorzysta prawa wtedy płaci cenę bazową ustalaną przy zawarciu umowy. Opcja sprzedaży daje prawo do sprzedaży aktywów w określonej cenie w przyszłości. Osoba posiadająca opcje ma prawo ale nie ma obowiązku dokonania transakcji podczas gdy druga osoba w przypadku gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż musi zachować się zgodnie z kontraktem. Zawarcie umowy opcji powoduje zapłatę, nabywca opcji kupuje opcję od jej wystawcy płacąc

Rynek terminowy

Rynek terminowy to taki rynek na którym dokonywane są obroty na rozmaite aktywa finansowe i rzeczowe. Transakcja terminowa  to transakcja, która zrealizuje się w przyszłym czasie po ustalonej cenie. Znalazły one szerokie zastosowanie w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem. Wykorzystywano je na giełdach towarowych. Pojawiły się ponad sto lat temu w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Celem było złagodzenie sytuacji kiedy zboże po żniwach było w niskiej cenie a w innym okresie bardzo drogie. Wymyślono kontrakt, który umożliwiał sprzedaż zboża stojącego jeszcze na polu po umówionej cenie.Transakcje terminowe na giełdach towarowych zpstały przeniesione na rynki finans

Portfel akcji

Akcje posiadają wiele parametrów. Parametry te są czynnikami na które inwestor zwraca szczególną uwagę zarówno przy ich zakupie, posiadaniu oraz sprzedaży. Najczęściej wykorzystywanymi parametrami jest: – wartość nominalna akcji, – wartość rynkowa akcji, – wartość księgowa akcji – inaczej mówiąc suma aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję, – cena/zysk – stosunek ceny akcji do dochodów, które przypadają na jedną akcję, – dywidenda, – zabezpieczenie dywidendy, – stopa zysku, – ryzyko. Kluczową decyzją dla inwestora jest dokonanie wyboru spośród potencjalnie ciekawych i wartych zakupu spółek. T