Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Finanse

Rynek giełdowy w Polsce

Rynek giełdowy jest częścią rynku finansowego obejmującą giełdy towarowe i giełdy papierów wartościowych. Pierwsze giełdy powstały w Europie w XVI wieku, m.in. w Antwerpii. Obecnie pojęcie giełdy jest z reguły utożsamiane z giełdą papierów wartościowych, zwaną także giełdą pieniężną. Giełda papierów wartościowych charakteryzuje się tym, że przedmiotem operacji mogą być papiery wartościowe oraz środki płatnicze w tym waluty i dewizy. Poza tym, przedmiotem operacji na giełdzie papierów wartościowych nierzadko są także metale szlachetne, np. złoto, srebro i platyna. W sesjach giełdowych biorą udział pośrednicy, samodzielni uczestnicy giełdy ora

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija, co wynika między innymi z integracji z rynkiem finansowym Unii Europejskiej. Polska jako państwo członkowskie unii ma obowiązek stosować się do dyrektyw unijnych, co sprzyja jednolitości i współpracy z zagranicznymi rynkami. Na rynku finansowym dochodzi do przepływu środków pieniężnych, co odbywa się za pomocą różnych instrumentów finansowych. Pod tym pojęciem kryją się pożyczki, kredyty i inne produkty oferowane przez banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne czy domy maklerskie. Wymienione instytucje finansowe to jedynie niektóre z podmiotów rynku finansowego, który jest otwa

Finanse publiczne

Już Rzymianie starożytni przyjęli zasadę, że każde działanie musiało przynosić pieniądze. Nazwę finanse publiczne możemy używać w dwóch pojęciach tzn. w aspekcie prawnym czyli: fiinansami publicznymi nazywamy środki pieniężne w dyspozycji państwa, samorządu terytorialnego. W aspekcie politycznym są to zasoby, które umożliwiają państwu realizację władczych form działania politycznego. Finanse publiczne obejmuja następujące problemy: – zapotrzebowanie przez władze publiczne środków finansowych, – sposoby zaspokajania popytu przez władze publiczne, – określanie skutków kształtowania popytu, – określanie udziału środków publicz