Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Finanse

Formy transferu pieniędzy

W czasach współczesnych, w tym zwłaszcza w ciągu ostatnich dwudziestu lat, rozwinęła się bankowość elektroniczna i pojawiły się nowe, nieznane dotychczas formy płatności. Wcześniej pojawiały się koncepcje innowacyjnych środków płatniczych, ale były one niezbyt entuzjastycznie przyjmowane przez środowisko finansjery, co ściśle wiązało się z brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia interesów osób korzystających z usług finansowych. Rozwój nowych technologii umożliwił wprowadzenie do obrotu współczesnych środków płatniczych. Obecnie formy transferu środków pieniężnych można podzielić na formalne i nieformalne. Pierwsze są ściśle związa

Budżet samorządowy

Budżet samorządowy jest ogółem wpływów i wydatków do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio gminy, powiatu lub województwa. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają własne mienie i środki pozyskiwane z innych źródeł oraz osobowość prawną. W związku z tym idea budżetu samorządowego jest jak najbardziej słuszna. Rozdzielenie budżetu samorządowego i państwowego umożliwia realizację naczelnej zasady samodzielności samorządu terytorialnego. Budżet samorządowy jest uchwalany jako załącznik do uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Zakres źródeł finansów publicznych samorządu terytorialnego obejmuje między

Budżet państwa

Budżet państwa jest ogółem wpływów i wydatków Skarbu Państwa oraz jednostek sektora finansów publicznych. Są to podmioty, które biorą udział w gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych. Budżet państwa jest uchwalany na kolejny rok budżetowy, który jest określeniem prawnofinansowym roku kalendarzowego. Ma on postać załącznika do ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa jest uchwalana przez parlament, jednak zanim się tam znajdzie, musi zostać przygotowana przez rząd. Prace nad ustawą budżetową są w odpowiednim terminie inicjowane przez Ministra Finansów. Wydaje on rozporządzenie dotyczące przygotowania informacji niezbędnych do przygotowania budżetu pa