Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Ekonomia

Modele ekonomiczne

Model ekonomiczny jest można powiedzień uproszczonym obrazem rzeczywistości ekonomicznej. Stosowany jest w celu przedstawienia jaki jest obraz rzeczywistości ekonomicznej. Założenia takiego modelu mogą dotyczyć każdego zagadnienia na przykład wynagrodzeń ludzi, polityki państwa w utrzymywaniu stosunków ekonomicznych a także cen lub inflacji. Model ekonomiczny może mieć różne formy takie jak słowa, wykresy czy równania matematyczne. Najprostszym przykładem ekonomicznego modelu może być model popytu, który zależy od ceny produktu. Rozróżniamy takie modele skonomiczne jak model dochodu permanentnego, model dyfuzji, model hierarchi efektów. Model IS-LM czy też mod

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia są transakacjami stosowanymi przez firmy w celu osiągniecia jakichkolwiek zamierzeń rozwojowych oraz strategicznych. Konsekwencją takiego działania jest połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jeden w celu wzmocnienia pozycji na rynku. Analiza fuzji i przejęć wskazuje, że dużo jest celów i powodów dla jakich zostają one zawarte. Zwiększenie potencjału wytwórczego własnego przedsiębiorstwa może zostać zdefiniowane jako prosty rozwój. Podmioty gospodarcze dążą do zaspokojeniu popytu na swoje produkty co wiąże się także ze zwiększeniem potencjału swojej firmy. Może to być realizowane poprzez zatrudnianie dodatkowych pracowników, rozbu

Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki tworzy światowy system gospodarczy. Czynnikami tego systemu jest globalny system walutowy, rozwój struktur integracji gospodarczej oraz  światowy ład gospodarczy. Istnieje pełna zależność między krajami w kwesti funkcjonowania rynków globalnie. Szczególnie odczuwalne jest dla mniejszych gospodarek krajowych, gdy państwa bogatsze wpadają w kryzys gospodarczy. Obecna gospodarka jest bardzo mocno współzależna w zakresie handlu i organizacji przedsiębiorstw.  Czynnikiem globalizacji jest także integracja rynków finansowych, które są ściśle zależne od siebie. Kryzys na jednym rynku powoduje osłabieniu drugiego rynku. Szczególnie silne oddzia