Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Ekonomia

Faktoring – czy to się opłaca?

Faktoring jest rodzajem transakcji handlowych, które zostały wykształcone w praktyce anglosaskich finansowych instytucji. Bardzo szybko zyskała ona duże zainteresowanie na całym świecie, w tym także wśród polskich przedsiębiorców. Faktoring jest jednym ze sposobów finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa faktoringowe zajmują się ściąganiem wierzytelności w imieniu klienta przejmując ryzyko związane ze ściąganiem należności. Usługi faktoringowe polegają na odkupieniu od przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu prowadzonej przez niego działalności. Firma faktoringowa staje się wierzycielem dłużnika swojego klienta. Z prowadzeniem działalno

Na czym polega dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa jest jednym ze sposobów finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie. Polega ona na utrzymaniu pewnej relacji między finansowaniem działalności długiem, a pokrywaniem kosztów działalności własnym kapitałem. Stosowanie dźwigni finansowej jest bardzo proste. Podstawowym założeniem jest to, że finansowanie inwestycji ze środków własnych przedsiębiorstwa przyniesie mniejsze zyski niż finansowanie działalności inwestycyjnej z kapitału zakładowego powiększonego o kapitał obcy, czyli inaczej mówiąc dług. Firma się zadłuża, ale za to ma większy poziom dochodowości. Dźwignia finansowa była bardzo krytykowana po ostatnim kryzysie finansowym or

Kapitał rzeczowy

Kapitał rzeczowy inaczej zwany kapitałem fizycznym są to maszyny, urządzenia, całe wyposażenie i budynki, które są wykorzystywane przy produkcji. Mówiąc prościej kapitał rzeczowy są to już wytworzone dobra, które przyczyniają się do wytwarzania następnych nowych dóbr. Jeżeli chodzi o zakres kapitału rzeczowego można stwierdzić, że obejmuje on takie składniki rzeczowe jak linie montażowe oraz ich wyposażenie, całą infrastrukturę transportu oraz budynki mieszkalne. Kapitał rzeczowy od kapitału finansowego różni się tym, że kapitał rzeczowy dostarcza użyteczne usługi zarówno dla firm jak i gospodarstw domowych. Inwestycje brutto to tworzenie nowych i u