Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Ekonomia

Regionalne instytucje finansujące i ich funkcje

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zapoznać się z programami realizowanymi przez RIF, czyli regionalne instytucje finansujące. Są to jednostki organizacyjne tworzone w województwach i współpracujące z agencją rozwoju przedsiębiorczości. Ich podstawowym zadaniem jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Oprócz funkcji stymulującej pełnią one rolę informacyjną. Urzędnicy pracujący w RIF udzielają informacji na temat dostępnych możliwości uzyskania dotacji oraz warunków na jakich są one przyznawane. RIF pełnią także funkcję administracyjną. Polega ona na obsłudze administracyjnej realizowanych program

Agencja rozwoju przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest podmiotem prowadzącym działania w zakresie kreowania i stymulowania przedsiębiorczych postaw. Rządowa agencja podejmuje kroki w celu wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw i poszczególnych regionów. Prowadzi ona także szeroko zakrojoną działalność badawczo – analityczną, która jest udokumentowana wynikami badań i ewaluacji oraz publikacjami powstającymi na ich podstawie. Są one cennym źródłem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Materiały są udostępniane przez PARP na stronie internetowej agencji rządowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się także prowadzeniem szko

Leasing – atrakcyjny dla przedsiębiorców

Leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że firma leasingowa nabywa określoną rzecz (np. nieruchomość, samochód itd.). Następnie podpisuje umowę z leasingobiorcą umożliwiając mu korzystanie z tej rzeczy za określoną opłatą. Przedsiębiorca zwykle uiszcza opłaty co miesiąc. Opłata leasingowa składa się z dwóch części. Pierwsza część jest ratą spłaty wartości rzeczy, z której korzysta. Druga część jest już czystym zyskiem firmy leasingowej. Leasing jest w Polsce coraz bardziej popularny nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także wśród konsumentów. Największym zaint