Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Biznes

Wprowadzanie nowych produktów podstawą konkurencyjności

Rozwój przedsiębiorstwa w przypadku spadku konkurencyjności można wzmóc poprzez wprowadzenie nowych wyrobów, odmiennych niż dotychczasowe, oraz sprzedaży ich na nowych rynkach. Poprzedzone musi to być z badaniem rynku towarów sprzedawanych przez firmy konkurencyjne. Ważna jest dywersyfikacja produkcji, która polega na wprowadzeniu nowych wyrobów oraz stosowaniu przy ich wytwarzaniu nowych, lepszych technologii. Firmy produkujące nowe lub unowocześnione produkty na nowe rynki mogą osiągnąć szybszy rozwój. Takie działanie determinuje nowe technologie, nowe kwalifikacje i nowe metody działań.  Innowacje produktowe zazwyczaj sprawiają, że firmy szybciej i dynamicznie

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest procesem przygotowywania i prowadzenia działań zmierzającym do realizacji celu przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu. W określeniu takiego pojęcia można wyróżnić dwa podejścia, zwane dalej podejściem celowościowym i podejściem decyzyjnym. W myśl takich rozważań strategię przedsiębiorstwa można rozumieć jako długofalowe cele przedsiębiorstwa i takie kierunki działań i alokacji zasobów, które są konieczne dla realizacji tychże celów. Strategia powinna być długofalowa i zakładać okresowe cele. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to sposób, w jaki zamierza się realizować cele strat

Księgowość w małej firmie

Prowadzenie księgowości przez  jednoosobowych przedsiębiorców jest czynnością dosyć prostą. Czym bardziej skala działalności firmy jest mniejsza, tym jest mniej obowiązków związanych z rozliczaniem takiej firmy. Gdy obroty firmy wynoszą poniżej 1,2 mln euro rocznie są zwolnieni z prowadzenia pełnej księgowości, co oznacza, że w ich przypadku wiele obowiązków jest dosyć uproszczonych. Jeśli firmy chcą rozliczać się w skali podatkowej lub podatkiem liniowym, ich księgowość może opierać się na książce przychodów i rozchodów, której uzupełnianie jest stosunkowo łatwe. Gdy przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, nie musi prowadzić ewidencji zakupów na p