Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Biznes

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest jedną z kapitałowych spółek. Charakteryzuje się ona tym, że zostaje utworzona w wyniku zgromadzenia kapitału akcyjnego przez wspólników. Kapitał akcyjny może pochodzić z aportów i gotówki. Dzieli się on na akcje posiadające równą wartość nominalną. Należy dodać, że akcje są podstawą nabycia praw wspólnika. Mogą mieć one charakter imienny, albo na okaziciela. Akcje dzielą się także na zwykłe i uprzywilejowane. Spółka akcyjna musi posiadać statut i to zawarty w formie aktu notarialnego. Jeżeli forma ta nie zostanie dochowana statut jest nieważny, a spółka akcyjna nie może działać legalnie. Co więcej nie jest wówczas możliwe

Zezwolenie – czym się różni do koncesji?

Zezwolenie jest podobnie jak koncesja jednym z aktów administracyjnych. Niemniej jednak zezwolenie w odróżnieniu od koncesji dotyczy innych rodzajów działalności. Poprzez wydanie zezwolenia organ administracji publicznej uprawnia wnioskodawcę do podjęcia i wykonywania określonej działalności gospodarczej. Zezwolenie jest wydawane wówczas, gdy organ administracji publicznej po zbadaniu wszystkich przewidzianych prawem warunków stwierdzi, że zarówno wymogi formalne (np. właściwie wypełniony wniosek), jak i materialne (np. posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniego miejsca do składowania odpadów) zostały spełnione. Jedną z różnic między zezwoleniem a koncesją

Jak trafnie wybrać rodzaj działalności?

Trafnie podjęta decyzja o rodzaju działalności to połowiczny sukces do którego należy dołączyć tylko odpowiednią realizację. Czerpiąc pomysł na działalność szukamy jej rozglądając się wkoło i z reguły idziemy na wzór tych, którzy zaczęli wcześniej i odnieśli sukces w danej dziedzinie. Dlatego też w danej miejscowości jest zazwyczaj kilka firm czy kilka sklepów ze zbliżonym rodzajem prowadzonej działalności. Ważny jest oryginalny pomysł choć w dzisiejszym świecie tak dużej konkurencji jest to niebywale trudne. Trzeba brać pod uwagę własne umiejętności oraz predyspozycje i kwalifikacje. Jeśli nigdy nie prowadziłeś ządnej działalności gospodarc