Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Bezpieczeństwo finansowe

System gwarantowania depozytów

System gwarantowania depozytów jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa finansowego, a zarazem elementem sieci bezpieczeństwa finansowego zwanej Safety Net. Pełni ważną rolę zarówno z perspektywy poszczególnych państw i ich obywateli, jaki z perspektywy globalnej. System gwarantowania depozytów zapewnia stabilność finansową oraz pomaga zapobiegać nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku finansowego. Sieć bezpieczeństwa finansowego (ang. Safety net) jest złożonym systemem obejmującym całość podsystemów funkcjonujących w poszczególnych krajach. Pierwsze systemy gwarantowania depozytów powstały w XIX wieku, ale systemy znane dziś rozpoczęły działalność d

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem państwowym odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, a zatem nad sektorem bankowym, usług płatniczych, ubezpieczeniowym, reasekuracji i innymi sektorami działalności instytucji finansowych oraz ich konglomeratów. Komisja Nadzoru Finansowego podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. Jej działalność jest skoncentrowana na zapewnieniu rozwoju rynku finansowego i jego prawidłowego funkcjonowania. KNF prowadzi również działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Materiały edukacyjne i informacyjne są publikowane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Wspomniany organ bierze też udział w przygo