Jesteś teraz: nawiabiznesart.pl >Artykuły dla kategorii: ‘Bezpieczeństwo finansowe

Nadzór nad konglomeratami

Instytucje finansowe reprezentujące poszczególne sektory rynku finansowego (np. zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki) mogą ściśle ze sobą współpracować tworząc tym samym konglomeraty finansowe. Łącząc się w jeden podmiot świadczą usługi w różnych segmentach rynku finansowego. Wymagają one wzmocnionego nadzoru, który jest określonym mianem uzupełniającego nadzoru. Nadzór indywidualny nad bankami, instytucjami świadczącymi usługi inwestycyjne lub ubezpieczeniowe okazał się niewystarczający. Wprowadzenie zasad nadzoru uzupełniającego na poziomie Unii Europejskiej umożliwiło wypełnienie ewentualnych luk prawnych w ustawodawstwie k

Warunki prowadzenia działalności bankowej

Podmiot, który zamierza prowadzić na rynku finansowym w Polsce działalność bankową musi najpierw uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Wydanie zezwolenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Można wyróżnić warunki kapitałowe, personalne i organizacyjne oraz czwarty warunek dotyczący uczestnictwa w krajowym systemie gwarantowania depozytów. W Polsce jego rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Warunki kapitałowe dotyczą posiadania przez bank własnych wydzielonych funduszy oraz kapitału założycielskiego. Minimalna kwota kapitału wynosi 5 mln euro. Warunki personalne dotyczą członków zarządu, którzy będą sprawowali faktyczny zarząd

Bezpieczeństwo finansowe w SKOK-ach

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe są uczestnikami ustawowego systemu gwarantowania depozytów. Bezpieczeństwo finansowe członków SKOK jest zatem gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środki finansowe zgromadzone w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej są objęte gwarancją funduszu, ale do wysokości równowartości 100 000 euro, tak jak w przypadku banków. Kwota 100 000 euro jest limitem roszczeń przysługujących jednemu klientowi, bez względu na ilość posiadanych rachunków. Gwarancja obejmuje nie tylko środki pieniężne osób fizycznych, ale również spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i związków zawodowych. Depozyty org